Panican Whyasker ще се случи в клуб О'Шипка, София на 30.10.2003 от 23:00 часа.

За публиката ще излязат Panican Whyasker.

От aquilax+.

Присъствали: Янко

Коментари

коментари от Disqus