КПД-0 (prog punk/math core, София, България)
Neopit Pilski (alternative, Hamburg, Germany)
08.09.2007 г.
клуб 8th ball, ул. Вашингтон 12
21 ч. / 4 лв.
www.myspace.com/koeficient
www.myspace.com/neopitpilski

Коментари

коментари от Disqus